Sala bilardowa

Sala bilardowa mieści się na 2 piętrze naszego Centrum i wyposażona jest w:

  • 4 profesjonalne stoły WiK Kanclerz 9ft,
  • Profesjonalny stół do bilarda angielskiego  firmy LEO 12ft z suknem GORINA przeznaczony do gry w snookera,
  • Dwie elektroniczne tablice do gry w darta firmy DartChamp,
  • bar z przekąskami oraz chłodnymi napojami,
  • sklep z kijami bilardowymi, futerałami, końcówkami do kijów oraz akcesoriami.

 

Koszt użytkowania stołu do pool bilarda lub snookera wynosi 30 zł/h. Kwota naliczana jest minutowo, więc to Państwo decydujecie w którym momencie zakończycie rozgrywkę.

Stali klienci posiadają kartę klubową uprawniającą do 25% zniżki.

W każdy poniedziałek obowiązuje promocja "druga godzina gratis"

Samodzielny trening przy stole to koszt 50% ceny.

Prowadzimy naukę gry dla dzieci i młodzieży oraz osób początkujących zarówno na stołach do pool bilarda jak i snookera.

 

REGULAMIN SALI BILARDOWEJ CENTRUM SPORTU I REKREACJI „CLASSIC”

I. Część ogólna

Osoby chcące przebywać na terenie sali bilardowej oraz korzystać     z oferowanych usług zobowiązane są przed wejściem zapoznać się    z niniejszym regulaminem.
Sala bilardowa czynna jest od poniedziałku do niedzieli.
Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu  lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu mogą być usuwane z terenu obiektu.
Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

   - wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych    przedmiotów,

   - przebywania zwierząt

   - wstępu osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem   innych    środków odurzających.

W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z obiektu.
Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna              z uznaniem tej osoby za znajdującą się w stanie nietrzeźwym.
W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
Sala bilardowa jest monitorowana w sposób ciągły, a nagrania     z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności  w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do postanowień regulaminu.

II. Zasady korzystania z sali bilardowej

Przy korzystaniu ze stołów bilardowych należy bezwzględnie stosować się do poleceń i informacji udzielanych przez obsługę sali bilardowej.
Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
W sali bilardowej zabrania się:
- wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
- wchodzenia na elementy konstrukcyjne,                                                 - siadania na stołach
- manipulowania przy urządzeniach,
- gry w stanie nietrzeźwym,,
- spożywania napojów i posiłków w pobliżu stołów,
- niszczenia oraz nadmiernego brudzenia elementów wyposażenia sali     biardowej,
- wnoszenia na teren sali bilardowej wszelkich napojów alkoholowych,
- zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite.
Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie sali bilardowej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie sali bilardowej.
Opiekun grupy po wejściu na teren sali bilardowej zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z urządzeń sali bilardowej ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób CSiR nie ponosi odpowiedzialności.
Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.

III. Odpowiedzialność i kary

Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
CSiR  nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu.
Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez obsługę obiektu  można odebrać w Biurze.
W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu CSiR  nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
CSiR nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu oraz poleceń obsługi.

IV.  Rezerwacja stołów bilardowych

Rezerwacje stołów bilardowych mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.
Rezerwację przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
Nieobecność osoby rezerwującej 15 min po  ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży stołu.
W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
CSiR  nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych urządzeń sali bilardowej.

Co mówią o nas?

poznaj opinię klientów
“Rewelacyjne miejsce na spędzenie aktywnie wolnego czasu z całą rodziną i przyjacółmi...”
“Sport i zabawa w jednym! Polecam odwiedzić najlepsze centrum sportu w Skierniewicach.”
“Świetne miejsce na wypad z kolegami po pracy. W dodatku atrakcyjnie cenowo!”
Strona główna

Na skróty

Kontakt

ADRES :
96-100 SKIERNIEWICE
UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 12
TELEFON : +48 733 805 044
EMAIL:biuro@classic-skierniewice.pl

Organizujemy

  • Urodziny i imprezy okolicznościowe dla dzieci
  • Imprezy dla firm
  • Turnieje bilardowe
  • Imprezy na kręgielni