Kręgielnia

W skład kompleksu sali bowlingowej wchodzą:

 • 4 tory firmy GEMAX o długości 20 metrów,
 • stoliki i siedziska,

Na jednym torze może grać jednocześnie maksmyalnie 8 osób.

Organizujemy urodziny i imprezy okolicznościowe dla dzieci, wynajęcie całego kompleksu uzgadniane jest indywidualnie, prosimy o kontakt osobisty.

Cena korzystania z jednego toru jest różna zależnie od dnia i godziny:

 • od poniedziałku do czwartku - 50zł/h
 • w piątki - 60 zł/h
 • w soboty i niedziele do godziny 1900 - 60 zł/h
 • w soboty i niedziele po godzinie 1900 - 70 zł/h
 • Kwota naliczana jest minutowo więc to Państwo decydujecie w którym momencie zakończycie rozgrywkę

Wejście na tory wyłącznie w skarpetkach lub wlasnym (zmienionym) sportowym obuwiu z jasną podeszwą.

W obiekcie można nabyć jednorazowe skarpetki w rożnych rozmiarach w cenie 4 złotych.

Rezerwacja torów przyjmowana jest wyłącznie drogą telefoniczą w godzinach pracy obiektu.

 

REGULAMIN KRĘGIELNI CENTRUM SPORTU I REKREACJI „CLASSIC”

I. Część ogólna

Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są przed wejściem zapoznać się z niniejszym regulaminem.
Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli.
Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu  lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu mogą być usuwane z terenu obiektu.
Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

- wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych   przedmiotów,

- przebywania zwierząt

- wstępu osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem   innych    środków odurzających.

W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z obiektu.
Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się w stanie nietrzeźwym.
W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
Teren kręgielni  jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności  w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do postanowień regulaminu.

II. Zasady korzystania z kręgielni

Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do poleceń i informacji udzielanych przez obsługę kręgielni.
Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
Gracze obowiązani są do korzystania z obuwia osobistego posiadającego czyste, jasne,  nie brudzące i nie rysujące rozbiegów podeszwy.
Na terenie kręgielni zabrania się:
- wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
- wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
- dotykania i manipulowania przy urządzeniach,
- gry w stanie nietrzeźwym,
- wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
- spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
- niszczenia wyposażenia lub urządzeń,
- wnoszenia na teren kręgielni wszelkich napojów alkoholowych,
- zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite.
Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.
Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób CSiR nie ponosi odpowiedzialności.
Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.

III. Odpowiedzialność i kary

Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
CSiR  nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu.
Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez obsługę obiektu  można odebrać w Biurze.
W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu CSiR  nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
CSiR nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu oraz poleceń obsługi.

IV.  Rezerwacja torów bowlingowych

Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.
Rezerwację przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
Nieobecność osoby rezerwującej 15 min po  ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.
W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
CSiR  nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych urządzeń kręgielni.

 

 

Co mówią o nas?

poznaj opinię klientów
“Rewelacyjne miejsce na spędzenie aktywnie wolnego czasu z całą rodziną i przyjacółmi...”
“Sport i zabawa w jednym! Polecam odwiedzić najlepsze centrum sportu w Skierniewicach.”
“Świetne miejsce na wypad z kolegami po pracy. W dodatku atrakcyjnie cenowo!”
Strona główna

Na skróty

Kontakt

ADRES :
96-100 SKIERNIEWICE
UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 12
TELEFON : +48 733 805 044
EMAIL:biuro@classic-skierniewice.pl

Organizujemy

 • Urodziny i imprezy okolicznościowe dla dzieci
 • Imprezy dla firm
 • Turnieje bilardowe
 • Imprezy na kręgielni